My Dad. . . . . .He is my hero

Standard

. . . . . . I never had to turn around to lookout for you. . . . . .

. . . . . . Because Wherever I went Whatever I did. . . . . .

. . . . . . You were there for me! For all the times. . . . . .

. . . . . . Thank you very much Dad. . . . . .  

. . . . . . I love both of you with all my heart  . . . . . .

นลินมีพ่ออยู่ 2 คน ท่านทั้งสองรักนลินเสมอ 

พ่อทั้งสอง  ท่านเป็นฮี่โร่ในใจนลินตลอดมา

อยากจะบอกว่า รักพ่อเสมอนะค่ะ 

 ถึงแม้ตัวจะไกล  แต่ใจของลูกคนนี้ยังคงรักและห่วงใยพ่อเสมอ

  รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะพ่อ 

แม่อย่าพึ่งน้อยใจไปนะค่ะ  นลินก็รักแม่เหมือนกัน 

 รักเท่ากันกับพ่อนั้นแหล่ะค่ะ

แต่วันนี้เป็นวันพ่อ 

นลินขออนุญาติบอกรักพ่อมากกว่าแม่วันหนึ่งแล้วกันนะค่ะ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s