The meaning of our love 2

Standard

 

…นลินไม่รู้หรอกว่าคุณค่าทางอาหาร

ระหว่างพิซซ่ากับขนมครก อะไรจะมากกว่ากัน

แต่นลินว่าขนมครกอร่อยและถูกกว่าเป็นไหนๆ

…เมดีก็ไม่รู้หรอกว่าคุณค่าทางอาหาร

ระหว่างพิซซ่ากับขนมครกอะไรจะมากกว่ากัน

แต่ เมดีชอบกินพิซซ่า ด้วยเหตุผลที่ว่า

ขนมครกบางร้านเท่านั้นที่อร่อย

แต่พิซซ่าฮัททุกร้านมีมาตรฐานเดียวกัน

…นลินใช้ปากกาด้ามละ 5 บาท

ด้วยเหตุผลที่ว่ายังไงมันก็เขียนได้

และมันมักจะหายไปทุกครั้งก่อนที่ไส้จะหมด

…เมดีใช้ปากกายี่ห้อ PARKER

ด้วยเหตุผลที่ว่ายังไงมันก็เขียนติดกระดาษไม่ต้องสะบัดก่อนใช้

และไม่เลอะเทอะกระเป๋าเสื้อของเขาอีกด้วย

 

….นลินรักตัวเองมากกว่าใครๆ

ด้วยเหตุผลว่าไม่ว่าเราจะทำดีเพื่อใครๆ มากมายขนาดไหน

ความสุขทางใจที่เราได้ ก็ได้กับตัวเอง

….เมดีรักครอบครัวของเขามากกว่าสิ่งใดๆ

ด้วยเหตุผลว่าถ้าไม่มีพวกเขา

ก็คงไม่มีเขาเกิดมาให้ป่าวประกาศว่าฉันรักตัวฉันเอง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s